O powstaniu i zaletach mojego projektu ceglanego biokominka.

Spośród wielu rzeczy kojąco wpływających na nasze nerwy szczególne miejsce zajmuje ogień. Sam w sobie jest tematem na wiele wpisów i przyjdzie na to czas na niniejszej stronie. Niemniej jednak to właśnie ogień, a ściślej wszystkie zalety przebywania w jego pobliżu były powodem powstania projektu mojego biokominka. Czytaj dalej O powstaniu i zaletach mojego projektu ceglanego biokominka.

Welcome!

Welcome people from all over the world! I’ve created this website to give my clients a possibility to communicate regarding my products (bio ethanol fireplaces before all) which will be available to buy on E-bay and other foreign websites soon. In future this website will have separate polish and english version. For now You are welcome to leave You comments and suggestions here!

Marcin Rybiński

ROAMEN